Icke godkänd utrustning

Icke godkänd utrustning

En del utrustning kan vara direkt olämplig ur miljö- eller säkerhetssynvinkel.