Frånvaro, Egen bil i tjänst

Frånvaro, Egen bil i tjänst

Vid frånvaro med egen bil i tjänst, utgår självklart ingen milersättning om inga tjänstemil avverkas.
Vad som däremot bör regleras i bilpolicyn, är vad som händer om även en fast ersättning förekommer.