EU-rätt

EU-rätt

EU-rätt är ett samlingsbegrepp för EU-medlemsländernas gemensamma regelverk. EU-rätten gäller före nationell lag. I EU-rätten ingår:
De grundläggande fördragen
EU-förordningar
EU-direktiv och andra rättsakter från EU:s institutioner
EU-domstolens rättspraxis
Avtal mellan EU och länder utanför EU.