EU-domstolen

EU-domstolen

Europeiska unionens domstol har två huvudsakliga uppgifter:
Döma i tvister mellan EU-medlemsländer och EU:s organ.
Tolka EU-rätten.
Under EU-domstolen finns en domstol, tribunalen, som dömer i mål som rör enskilda personer och företag. Dessa domar kan överklagas till EU-domstolen.