Dieselbil

Dieselbil

I Sverige är diesel idag det vanligaste bränslet för personbilar.
Diesel är billigare än bensin samtidigt som dieselbilars bränsleförbrukning är lägre.