CVT/CVT2

CVT/CVT2

CVT: Continuously Variable Transaxle/Steglöst variabel transmission.
CVT2: andra generationens CVT-låda utvecklad från Chrysler Groups för god motorrespons och ökad körbarhet. Bidrar till lägre bränsleförbrukning med 6 till 8% i jämförelse med traditionella automatlådor.