Bromsassistans

Bromsassistans

Brake Assist, BA. Bromassistanssystem träder i kraft när du behöver hjälp med bromsningen. Med information om hastighet och tryckkraft på bromspedalen som grund,förstår systemets dator när du nödbromsar.
Systemet förstärker bromskraften vid ett tillbud.