FAQ

GDI insprutning

Gasoline Direct Injection. En speciell teknik för direktinsprutning i bensinmotorer och som utvecklades av Mitsubishi...

LEV

Renault, Low Emission Vehicle. Andra märken använder sig av benämning ECO.

VDIM

Vehicle Dynamics Integrated Management, Dynamisk stabilitetskontroll.

EBS

Aktiva bromsljus (EBS), blinkar vid snabb inbromsning.

ACT

Volkswagen, Active Cylinder Management

HDC

Hill Descent Control, Downhill Speed Regulation. Stadig, kontrollerad körning nedför branta backar utan att använda...

DIG-S

Direct Injection Gasoline Supercharged, Direktinsprutad, kompressormatad bensinmotor.

ESM

Energy Smart Management. Med det här systemet kan man optimera energiförbrukningen och ladda batteriet tack...

TSA, Traficc Sign Assistant

Igenkänning av trafikskyltar. Traffic Sign Assistant, TSA, håller föraren informerad i realtid om trafikrestriktioner och...