Socialdemokraterna har svarat på mitt öppna brev angående milersättning

Jag skrev ett öppet brev till samtliga riksdagspartiers ekonomiska talespersoner efter att har blivit riktigt irriterad över att politikerna inte tar hänsyn till de förare som kör i tjänst eller de företag som behöver transportera varor och sina anställda i sin verksamhet. Dessa har osynliggjorts de senaste åren med ändrade beskattningsregler för drivmedel, bilar och förmånsvärden. Arbetsgivaren tvingas ersätta den anställde med högre rörlig lön som egentligen är en kostnadsersättning för utlägg vid tjänstekörning.

Nu förstår jag varför. Politikerna tror, felaktigt, att det är Skatteverket som hanterar den skattefria delen i milersättningen.

Det öppna brevet finns länkat nedan men först svaret från Socialdemokraterna, som hittills varit det enda parti som svarat på mitt öppna brev.

Hej!

Du frågade de ekonomiska talespersonerna, jag svarar för S, som ordförande i skatteutskottet.

Reseavdraget behöver bli bättre. Det har vi varit tydliga med. Regeringen remitterade ett förslag i höstas, och har precis fått in alla remissynpunkter. Det är helt centralt för Socialdemokraterna att reseavdraget faktiskt gynnar de med långa avstånd, som bor och jobbar på landsbygden, och att konstruktionen blir enklare att använda. Det är helt korrekt att det var länge sedan det gjordes ett ordentligt omtag på hela reseavdragssystemet, och det är det vi gör just nu!

Jörgen Hellman

Svaret jag fick gjorde att jag kände att jag behövde respondera på mejlet för att få bättre klarhet.

Tack för ert svar.

Men jag blir frågande till ert svar angående mitt öppna brev då svaret avser resor till och från en arbetsplats (reseavdrag). Det öppna brevet gällde de anställda som kör i tjänsten generellt både med egen bil och med en bil som tillhandahålls av arbetsgivaren. Vad frågan är när bilen används i tjänsten för tjänsteresor fn är detta avdraget 18.50 vid egen bil i tjänst 9,50 kr eller 6,50 kr beroende på drivmedel vid förmånsbil och har inte med resor till och från arbetsplats att göra. Jag vore ytterst tacksam om du har tid att svara på det öppna brevet utifrån denna typ av resor.

Detta är ett mycket tidigt exempel, redan från 50-talet på en delningsekonomi som fungerar och fortfarande fungerar efter 70 år om den underhålls och ges rätta förutsättningar. Tyvärr har dessa resor fallit mellan stolarna och inte blivit justerade sedan år 2007.

Trevlig helg!

Jörgen Hellmans svar:

Skatteverket har slagit fast de schablonbelopp Du tar upp och dessa hänger samman med skattesystemet i övrigt.

Om din arbetsgivare betalat ut bilersättning i samband med att du använt din egen bil för resor i tjänsten, ska de lämna uppgift om det till Skatteverket. Det betyder att det belopp som du fått är lika stort som det du får dra av. Eftersom beloppen tar ut varandra ska du inte ta upp bilersättningen i din inkomstdeklaration och inte heller göra något avdrag. En ändring av reseavdraget kan alltså ändra beloppet 18,50:-/mil men det får Skatteverket reda ut när det nya reseavdraget är klart. I övrigt är tanken att det inte ska vara ur skattesynvinkel mer lönsamt att ha förmånsbil relativt få ut motsvarande värden som de förmånsbilen ger i lön, därav Skatteverkets schabloner för bränsleersättningar.

Jag kan hålla med om att nuvarande bränslepriser är problematiska men vi kommer att göra den sänkning som beslutades i statsbudgeten och i övrigt får vi se om priserna fortsätter stiga under längre tid dvs kommer kriget mm att fortsätta driva upp oljepriset och parkera det på nuvarande höga (eller ännu högre) nivå.

Min kommentar:

Om Skatteutskottet har uppfattningen att det är Skatteverket som sköter nivån på milersättningen så är det fullt begripligt att inget händer. Det är inkomstskattelagen som styr avdrag för körning i tjänst 12 kap 5 § första stycket. Ändringar i lagar är något som är politikers jobb, Skatteverkets jobb är att se till att dessa följs.