Skatteverkets lista för extrautrustning

Skatteverket har en lista på sin hemsida under ”Bilförmånsberäkning” där man kan se vilken extrautrustning som de anser skall ingå eller inte skall ingå när man räknar ut förmånsvärdet.

Grundinställningen är att extrautrustning är utrustning som inte ingår i nybilspriset enligt Skatteverkets listor och när man räknar ut förmånsvärdet skall man alltid lägga till extrautrustning som har samband med bilens funktion eller bekvämlighet.

Det är därför viktigt att man kollar specen på extrautrustningen noga så att man inte får ett för högt förmånsvärde när man räknar. Ofta har generalagenten lagt in i Skatteverkets lista olika utrustningsversioner eller tex automat och då skall man inte räkna med dessa även om de står specade på fakturan med ett belopp, för de ligger redan inne i det pris generalagenten angett till Skattemyndigheten för bilen.

I listan kan man notera att portabel laddbox och laddkabel numera skall räknas som förmånshöjande extrautrustning, medan laddbox för elbil som bara används till förmånsbil inte skall göra detta. Ynnor har vänts sig till Skattemyndigheten och bett om ett förtydligande om detta och vi återkommer med information på Tjänstebilsfakta så fort vi fått förtydligandet.