Skatteverkets bilprislista gällande from 1 juli 2023

Nu är Skatteverkets ändring i föreskrifterna för bilar med tillverkningsår 2023 publicerad. Detta är listan som fångar upp de för 2023 bilar som ännu inte hunnit komma när huvudlistan publicerades i december 2022. Följ länken så hittar ni den på Skatteverkets sida för rättslig vägledning.

Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2022:34) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023 vid värdering av bilförmån; | Rättslig vägledning | Skatteverket