Skämtar du Romina? I så fall ett dåligt skämt

Förslag från Regeringen om att inför en kombinerad skrotningspremie och stöd till Elbils införandet

Förlaget är:

Har du en bil som är minst 15 år kan du få 10 000 kronor för att skrota den. Kravet är att du köper eller leasar en elbil. Start är den 15 augusti 2024 och slutdatum är 31 december 2025 Beloppet som är avsatt är 250 miljoner kr för 2 år,  dvs. det räcker till 25 000 bilar per år.

Syftet med förslaget är att möta önskemålet  att minska den fossila fordonsflottan, som fortfarande utgör cirka 90 procent av Sveriges personbilsflotta.

För att uppnå klimatmålen fram till 2030 och möta Sveriges åtaganden inom EU kommer det krävas drastiska åtgärder. Genom att införa incitament som en tillfällig skrotningspremie skall i teorin fordonsflottan ställas om snabbare. Denna premie uppmuntrar till att avyttra äldre bilar med förbränningsmotorer, vilket minskar utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar. Dessutom kan det bidra till att öka trafiksäkerheten genom att ersätta äldre fordon med modernare och säkrare alternativ på marknaden.

År 2022 fanns det 931 411 bilar inregistrerade i åldersspannet 2004 till 2009 som skulle kunna få skrotningspremien 2023 hade antalet sjunkit till 756 347 dvs det hade försvunnit ca 175 000 bilar i det åldersspannet utan skrotningspremie.

Sedan kan man fråga sig om en person som kör en bil från 2009 är så intresserad eller tycker det är en möjlig väg att gå att byta till elbil, med hjälp av bidraget.

Kalkylen som privatpersonen kommer att göra

Efter 4 månader så har privatpersonens bilkostnader ökat med 12 240 kr .

Romina.

- 10 000 kr är som att spotta en törstig i halsen gör om och höj premien så får du fart på omställningen.