Sex av tio vill beskatta drivmedlet

37 procent tycker att skatten ska läggas på förbrukning av drivmedel. Ytterligare 24 procent kan tänka sig en drivmedelsskatt i kombination med att beskattas bilens körsträcka, medan endast 14 procent tycker att endast körsträckan ska beskattas. Det visar en Sifo-undersökning som IVL låtit göra.

Idag beskattas den svenska personbilstrafiken främst genom drivmedelsskatter, fordonsskatt och trängselskatt. Med ny teknik och allt fler elbilar tittar många länder nu på alternativa sätt att beskatta vägtrafiken. I ett pågående forskningsprojekt studerar IVL Svenska Miljöinstitutet hur en svensk kilometerskatt för personbilar skulle kunna se ut.
I den nu aktuella undersökningen får dock kilometerskatt stöd från mindre än fyra av tio svenskar. Samtidigt anser två tredjedelar av de tillfrågade att kilometerskatten i så fall borde vara lägre på landsbygden än i städerna.
Stödet för en kilometerskatt är betydligt lägre bland boende i Stockholmsregionen än bland de svarande i genomsnitt. Störst stöd finns hos äldre invånare där nästan hälften tycker att en kilometerskatt baserad på körsträcka är det bästa sättet att kompensera för minskade drivmedelsintäkter till följd av elektrifieringen.
På frågan om hur staten bör finansiera minskade intäkter på grund av ökat antal elbilar, finns dock inte höjda drivmedelsskatter med som ett alternativ. Här får kilometerskatt stöd från 30 procent, 17 procent vill ha höjd fordonsskatt och nio procent föredrar inköpsskatt på nya bilar. Hela 45 procent vill se andra alternativ, är tveksamma eller vet ej.
Trängselskatt finns inte med som svarsalternativ till någon av frågorna i undersökningen, som genomfördes av Sifo på uppdrag av IVL Svenska Miljöinstitutet mellan den 14–20 maj. Undersökningen hade 1 530 svarande.
Forskningsprojektets resultat och slutsatser kommer presenteras i sin helhet i slutet av 2019.