Samråd om miljözoner

Transportstyrelsen har bjudit in ett antal kommuner till samråd om miljözoner, deras erfarenhet av hur trafikregler följs och om olika sätt att övervaka.

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att utreda och komma med förslag på hur man ska säkerställa regelefterlevnaden för bestämmelserna om miljözoner.
- Vi kommer i första hand att titta på två olika sätt att övervaka, automatiskt eller manuellt. Nu träffar vi ett antal kommuner för att ta del av deras tankar. Eftersom det är de som beslutar om att införa zoner är deras åsikter viktiga, säger utredare Kristofer Elo.
Den automatiska övervakningen fokuserar bland annat på om ansvaret ska ligga på ägaren eller föraren av fordonet. Exempel på automatiska system är de som används vid hastighetsövervakning eller för att ta ut trängselskatt.
Den manuella övervakningen skulle, förutom med polisens befintliga övervakning, även kunna utnyttja parkeringslagstiftningen för att övervaka miljözonsbestämmelserna. Den manuella övervakningen tar framför allt inspiration från de regler som finns för övervakning av bestämmelserna om körfält för fordon i linjetrafik.
Transportstyrelsen kommer att titta på hur andra länder i Europa arbetar med att övervaka bestämmelser som liknar miljözoner och hur luftkvalitén ser ut i jämförbara svenska och europeiska städer.
Myndigheten kommer också att följa upp de nationella trafikregler som kan användas för att övervaka bestämmelser om bland annat miljözoner, hastigheter och parkering. Utöver kommunerna kommer Transportstyrelsen även att träffa Polisen och Åklagarmyndigheten.
Transportstyrelsen ska redovisa en slutrapport till regeringen senast den 1 april 2019.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart vagnpark i Stockholm den 29 maj 

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera