Sälja firmabilen till en anställd

När vi på Ynnor rådgör med våra kunder kring bilfrågor, brukar vi alltid råda till att inte tillåta försäljning av firmabilen till den anställde. Detta för att undvika många av de trassliga situationer både företaget och den anställde kan hamna i. Eftersom arbetsgivaren är en juridisk person som säljer till en privat person så är i försäljnings ögonblicket också arbetsgivaren en näringsidkare gentemot den anställde. I den situationen gäller konsumentköplagen (KKL) med allt vad det innebär om ansvar för upptäckta fel och reparationer av dessa.  

Nu när konsumentköplagen ändras från och med 1 maj 2022 så blir vårt råd ännu viktigare. För tidigare hade en säljare ansvar med omvänd bevis börda på upptäckta fel under 6 månader. Med omvändbevisbörda menas att säljaren i det här fallet arbetsgivaren måste kunna visa att felet inte fanns där när bilen såldes, vilket ofta kan vara svårt. Nu har den tiden utsträckts till 24 månader.

Generella friskrivningar som ”Befintligt skick”, ”Ej garanti” eller ”Reparationsobjekt” kommer inte beaktas överhuvudtaget i den nya KKL. Dessutom måste eventuella avvikelser i objektbeskrivningen uttryckligen godkännas av konsumenten i detta fall den anställde.

Dessutom finns de gamla riskerna med försäljning till anställd kvar:

  • Lågt försäljningspris vilket ger företaget en högre kostnad för innehavet.
  • Risk skattepliktig förmån om försäljningspriset bedöms vara lägre än marknadspriset.
  • Kostsamma reparationer och underhåll eller nya däck precis innan försäljning som den anställde gör på bilen.

Skall man nu tvunget sälja till en anställd så använd i så fall auktionstjänster där den anställde kan köpa bilen till högstbjudande som vilken annan konsument som helst eller om man använder sig av Operationell lease så kan bilen köpas via deras bilförsäljning.