Så mycket skärper EU utsläppskraven

På 15 år ska nya bilars koldioxidutsläpp mer än halveras. Bilindustrin säger att det är omöjligt. Samtidigt räcker det inte för att nå EU:s klimatmål, att sänka koldioxidutsläppen med 40 procent till 2030.

Till år 2015 satte EU målet att nya bilar i snitt skulle släppa ut 130 gram koldioxid per km och 2021 ska snittutsläppet vara nere på 95 gram.
Inför förhandlingen om utsläppsmålet 2030 var EU-parlamentets krav tuffa, 40 procents minskning, medan EU-kommissionen förespråkade 35 procent, vilket i sig var en skärpning jämfört med ett tidigare satt mål på 30 procent.
Den politiska kompromissen blev att utsläppen ska minska med 37,5 procent till år 2030 jämfört med 2021. Utsläppsmålet till 2021 är 95 gram per km. Det motsvarar en drivmedelsförbrukning på 0,41 liter per km för bensinbilar och 0,36 för dieselmodeller. 2025 finns en kontrollstation, då utsläppen ska ha minskat med 15 procent jämfört med 2021.
EU-beslutet betyder att år 2030 ska nya bilar släppa ut i snitt knappt 60 gram per km. Något som bilindustrin anser vara orealistiskt, som vanligt, och att det hotar miljontals jobb i bilindustrin, men utsläppen från många av dagens laddhybrider är betydligt lägre, och elbilar släpper inte ut något alls.
Enligt Greg Archer på miljöorganisationen Transport & Environment, T&E, innebär beslutet att ungefär en tredjedel av alla nya bilar i EU 2030 kommer att vara eldrivna eller vätgasbilar. Det är ändå inte tillräckligt för att nå klimatmålen, hävdar han.
Som jämförelse kan nämnas att i Norge är elbilars andel av nybilsregistreringen hittills i år ca 30 procent, medan andelen nya elbilar i EU är cirka 1,5 procent. I Sverige är elbilsandelen ca 1,8 procent hittills i år.
I EU-överenskommelsen ingår också att utsläppsminskningen för lätta lastbilar ska vara 31 procent 2030 jämfört med 2021.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera