Så här blir klimatbonusen för nya bilar

Bonusen för nya bilar på max 60 000 kr, som börjar gälla vid halvårsskiftet, kommer bara att existera i två och ett halvt år. Och om kommande regeringar inte avsätter tillräckligt med pengar, kommer bonusen inte alls att betalas ut. Det framgår av regeringens förordning om klimatbonusbilar.

Syftet med bonus malus-systemet är att främja ökad försäljning och användning av nya bilar med en låg klimatpåverkan. Det är personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som kan få klimatbonusen. De får inte tidigare ha varit påställda varken i Sverige eller i något annat land.
För att räknas som klimatbonusbil måste bilen släppa ut högst 60 gram koldioxid per kilometer, enligt uppgift i vägtrafikregistret, eller vara gasbilar.
Om det finns flera uppgifter i vägtrafikregistret om fordonets koldioxidutsläpp, ska det värde gälla som enligt vägtrafikskattelagen ligger till grund för fordonsskatten. Till och med 31 december 2019 betyder det lägst uppmätta utsläppsvärde, NEDC-värdet, och därefter det högst uppmätta värdet, WLTP-värdet.
Den högsta bonusen, 60 000 kr, ges till köpare av bil som släpper ut noll gram koldioxid per km, i praktiken elbilar. Därefter sänks storleken på bonusen med 833 kr per gram koldioxid som bilen släpper ut vid blandad körning. Bilar som släpper ut 60 gram koldioxid per km ger 10 000 kr i bonus, liksom gasbilar.
Bonusen får vara högst 25 procent av bilens nypris. Exempelvis får köparen av en elbil som kostar mindre än 240 000 kr inte ta del av full bonus.
För företag och enskilda firmor finns en annan begränsning. Om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen, får bonusen inte vara större än 35 procent skillnaden mellan nypriset och nypriset för närmast jämförbara bil, enligt Skatteverkets nybilsprislista.
Precis som med supermiljöbilspremien, som slutar gälla när bonus malus-systemet införs, blir Transportstyrelsen ansvarig myndighet för utbetalning av klimatbonusen.
Bonusen ska betalas ut till köparen av klimatbonusbil tidigast sex månader efter köpet, om uppgifterna i vägtrafikregistret visar att köparen inte har överlåtit bilen till en ny ägare och att bilen är registrerad i Sverige. Den som får en bonus kan bli återbetalningsskyldig, om mottagaren har lämnat in felaktiga uppgifter eller på annat sätt har orsakat att bonusen getts felaktigt eller med för högt belopp eller om bonusen har betalats ut på grund av felaktiga uppgifter i vägtrafikregistret.
I regeringens förordning om klimatbonusbilar framgår att om regeringen inte anslagit tillräckligt med pengar till utbetalning av klimatbonus, om pengarna tar slut, ska Transportstyrelsen besluta att bonusen inte ska betalas ut.
Av förordningen framgår också att den upphör att gälla för nya bilar vid utgången av 2020. Vad som händer sedan är fortfarande oklart.

Läs allt om bonus malus här

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera