Riksrevisionen har grundläggande fel

Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, underkänner Riksrevisionens rapport ”Statliga åtgärder för fler miljöbilar” (RiR 2020:1) som ett hastverk utan relevans och med direkta fel i underlaget.

Detta har lett till felaktiga slutsatser och felaktig rapportering i SVT den 13 februari. Här vilseleds såväl allmänheten som våra politiker och de senare ropar genast på justeringar av systemet. Konsekvensen av RiR:s desinformation blir tyvärr att omställningen till klimatsmarta laddbara bilar försenas.

Det är förvånande att en granskande myndighet som RiR inte förstår hur siffror i ett offentligt register som vägtrafikregistret ska tolkas. I sin rapport redovisar RiR var bilarna är registrerade och har utifrån detta dragit felaktiga slutsatser om var de är stationerade och faktiskt rullar.

Visst, många bolag har sitt säte eller huvudkontor i Stockholm, men det är allmänt känt att dessa bolag har verksamhet och anställda runt om i landet. Att alla dessa inte bor och arbetar i Stockholm borde vara uppenbart för var och en. Även RiR. Till detta kommer alla leasingbilar, där leasingbolaget i de flesta fall är registrerade i Stockholm med kranskommuner men kundföretaget finns någon annanstans i landet. Dessutom är många anställda av företag med huvudkontor i t ex Stockholm utan att vara knutna till en filial. De utgår istället från bostaden.

Alla dessa fordon, många förmånsbilar, är registrerade i Stockholm och klimatbonusen skickas till leasingbolaget eller huvudkontoret. Medan bilarna alltså körs någon helt annanstans i landet.

Enligt RiR:s rapport, som SVT refererade till, ska 85 procent av alla bilar som gett klimatbilsbonus vara registrerade i Stockholm, Göteborg och Malmö.

De korrekta siffrorna, som Ynnor publicerar årligen baserat på Skatteverkets sammanställning av kontrolluppgiften och som redovisas i bifogad fil nendan, är att drygt 40 procent av de förmånsbeskattade klimatbonusbilarna rullade i de tre storstäderna. Resten körs av personer bosatta i övriga landet.

Det finns inte något som talar för att siffrorna skulle vara annorlunda för övriga företagsägda bilar.

Att RiR inte använder kontrolluppgiften för att kartlägga var personer som kör förmånsbil är bosatta, gör att rapporten visar mycket grova fel. RiR är en statlig myndighet, som lobbyister och politiker gärna använder som källa och något de flesta tar för givet är väl underbyggt och med sanningen överensstämmande.

Nu riskerar Riksrevisionens rapport att leda till felaktigt underbyggda politiska beslut. Konsekvensen kan bli att den svenska omställningen till klimatsmarta laddbara bilar försenas.