Riksgälden har fastställt den nya Statslåneräntan per 30 nov 2021

De räntesats som gäller för Skatteberäkningar under 2022 är nu fastställt till 0,23 procent.

För oss som är intresserade av att räkna på bilförmåner har det även detta år ingen betydelse vad räntesatsen blir eftersom den fortfarande är under det räntegolv som är fastsatt till 0,5 procent. Däremot så är den andra parametern förutom bilens pris höjt från 47 600 kr till 48 300 kr. Det innebär att bilförmånen kommer höjas med 203 kr per år.