Riksdagen säger Ja till Klimatklivet

Riksdagen har nu beslutat om en vårändringsbudget som innebär att Naturvårdsverket snart kan besluta om nya stöd från Klimatklivet. Man planerar att öppna för nya ansökningar i augusti.

Läs även Ett nytt stöd för företags egna elbilsladdare

I vårbudgeten som riksdagen beslutade 18 juni avsätts ytterligare 750 miljoner kronor till investeringsstöd inom Klimatklivet. Det innebär att nya ansökningar kan få stöd i Klimatklivet och att det totala anslaget för 2019 blir 1,5 miljarder kronor.
Det finns behov av att utveckla och förändra delar av stödet jämfört med tidigare. Förändringar i Klimatklivet kommer bland annat att återspeglas i nya förordningar samt i vägledning från Naturvårdsverket och länsstyrelserna.
Naturvårdsverket planerar två ansökningsomgångar 2019, varav den första i augusti. En andra omgång öppnar troligtvis i oktober.
I slutet av juni får Naturvårdsverket besked om hur man ska hantera pengarna, vilka förändringarna blir och dessutom lämnar man då besked om datum för ansökningsperioden i augusti. Vägledning med verktyg för ansökan kommer att publiceras så snart som möjligt efter att nya förordningar beslutas.
Vårändringsbudgeten röstades igenom i riksdagen av ledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade emot. Vänsterpartiet la ner sina röster.

Kontakta Ynnor för mer information om ansökningar till Klimatklivet