Reseavdraget för förmånsbil avskaffas

Reseavdraget ersätts av en skattereduktion, som är lika stor för alla oavsett inkomst, marginalskatt och om man kör förmånsbil eller cyklar. Endast avståndet till jobbet påverkar skattesänkningens storlek. Det föreslår en statlig utredning, som även vill ta bort avdraget för trängselskatt men däremot inte vill ändra avdraget för tjänsteresor.

Grundprincipen i Reseavdragskommitténs förslag, som nu har lämnats till regeringen, är att man måste ha minst tre mil mellan bostaden och arbetsplatsen för att få en skattereduktion på sex kronor per mil.
Reduktionen är alltså lika stor oavsett om man åker kollektivt eller cyklar, kör privatbil eller förmånsbil. Däremot anser utredarna att det kan vara läge att se över förmånsbeskattningen.
Maxgränsen för att få skattereduktion är åtta mil. Om möjlighet till kollektivtrafik är begränsad, får de som har mer än tre mil till jobbet skattereduktion med ytterligare 20 kr per dag. De som har mer än åtta mil får ytterligare sex kronor per mil, upp till 15 mil enkel resa. Sen är det stopp.
Bristfällig kollektivtrafik är det om tidsvinsten för att välja annat resesätt än kollektivtrafik, exempelvis förmånsbil, är minst 2 timmar och 30 minuter per dag, vilket är en skärpning jämfört med dagens tidsvinstkrav på två timmar per dag.
Skattereduktionens storlek beräknas utifrån antalet faktiska arbetsdagar, där resvägen alltså är minst tre mil enkel resa. Max 210 dagar per år. Vid mindre än 60 resdagar per år ges inte någon skattereduktion alls.
Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil eller förmånsbil istället för att åka kollektivt får skattereduktion med sex kr per mil från en mil och upp till 15 mil.
Skattereduktion för utgifter för väg-, bro- eller färjeavgifter i samband med arbetsresor ges endast för 30 procent av den sammanlagda kostnaden som överstiger 8 000 kr per år. En förutsättning är dock att kravet på bristfällig kollektivtrafik är uppfyllt.
Enligt utredningen, som föreslår att det nya reseavdraget ska börja gälla 1 januari 2021, avskaffas avdraget helt för trängselskatt.
Utredarnas bedömning är att 150 000–200 000 färre personer än idag kommer att omfattas av det nya systemet, främst de som har högst tre mil till jobbet. Dessutom får många höginkomsttagare betala mer. Däremot får många förmånsbilister en större skattelättnad jämfört med idag.
En konsekvens kan bli att fler väljer förmånsbil framför egen bil, framför allt bland de som har långt mellan bostad och arbetsplats. Däremot tror utredarna att förslagen inte leder till någon omfördelning av resandet mellan förmånsbil och kollektivtrafik, där lönsamhetskalkylen inte förändras på samma sätt.
Utredarna konstaterar att om det råder obalans mellan värdet på bilförmånen och de faktiska bilkostnaderna så ska detta justeras i reglerna för beräkning av bilförmånsvärde, och detta ingår inte i utredningens uppdrag.

Skriv ut
FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

2 svar

  1. Olof Sjöblom skriver:

    Notervärt är kanske att avdraget enbart avser den del som ÖVERSTIGER 30 km enkel väg. En resväg på 31 km enkel resa ger alltså en skattereduktion på blygsamma 25 kr/månad. Räcker till en glasspinne per månad iallafall 🙂

  2. Anders Ödahl skriver:

    Och samtidigt tar man bort “tröskeln” på 11 000 kr per år, som i praktiken innebär att det finns ett minimiavstånd för att få avdrag redan idag.

Lämna ett svar