Rekord för andelen laddbara bilar i januari

Det blev en väntad nedgång i januari för både personbilar och lätta lastbilar eftersom fordonsskattehöjningen vid årsskiftet medförde en kraftig uppgång för nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar i december förra året. Nyregistreringarna av personbilar minskade med 18 procent och lätta lastbilar minskade med 57,5 procent. Däremot ökade både antalet och andelen laddbara bilar. Andelen laddbara personbilar av de totala nyregistreringarna uppgick till 30,7 procent i januari, vilket är den högsta nivån någonsin för en enskild månad, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Andelen laddbara bilar rekordhöga 30,7 procent

- Registreringarna av laddbara bilar, dvs rena elbilar och laddhybrider, ökade med 94 procent i januari. Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var rekordhöga 30,7 procent. Det ligger i linje med BIL Swedens prognos för andelen laddbara bilar i år på 30 procent, säger Mattias Bergman.

- Bakgrunden till vår prognos om en andel laddbara bilar på 30 procent i år och 40 procent nästa år är en kraftig ökning av utbudet av laddbara bilar i olika prisklasser och inom de olika segmenten. Det här ställer krav på att utbyggnaden av laddinfrastrukturen påskyndas, så att den går i takt med det ökade utbudet och den ökade efterfrågan på laddbara bilar, fortsätter Mattias Bergman.

Minskad andel bensin och dieselbilar, ökning för gasbilar

- Samtidigt som andelen laddbara bilar ökade kraftigt i januari minskade andelen bensin- och dieselbilar. I januari i år var 36,8 procent av nyregistreringarna bensinbilar och 21,5 procent dieselbilar. I januari förra året var 41,3 procent bensinare och 38,6 procent dieslar. Den minskade andelen bensin och dieselbilar i januari ska även ses mot bakgrund av den köprusch av sk malusbilar som skedde i december inför höjningen av fordonsskatten vid årsskiftet då WLTP-värden infördes i Bonus-malussystemet, säger Mattias Bergman.

- Andelen gasbilar ökade från fjolårets låga nivåer. Gasbilarna hade en marknadsandel på 2,6 procent i januari i år jämfört med 0,5 procent i januari ifjol, fortsätter Mattias Bergman.

Andelen eldrivna lätta lastbilar ökar

- Andelen eldrivna lätta lastbilar ökade i januari. Antalet nyregistrerade eldrivna lätta lastbilar minskade visserligen med tio procent, men marknadsandelen ökade till 6,8 procent jämfört med 3,2 procent januari förra året, säger Mattias Bergman.