Regeringens budget för 2024 är presenterad.

Mycket ur propositionen är känt sedan tidigare i de marknadsföringsglimtar vi fått se under augusti och september.

Det vi nu kan se på pränt är:

Klimatbonus utbetalningen som skall ske under 2024 verkar vara säkrad i och med att regeringen avsatt 1 300 miljoner kronor för nästa budget år. Det man skall notera är att regeringen förutspår att behovet för att mer pengar till Klimatbonus för 2025 och 2026 är 0 kr. Skulle det vara så innebär det att de bilar som är registrerade innan mitten av juni 2024 kommer få Klimatbonus därefter är det slut. Så ligg på med ansökningarna och se till att du får din klimatbonus berättigade bil registrerad innan mitten av juni.

Ny Klimatbonus för lätta lastbilar i form av ett tillfälligt marknadsstöd till 2026 för klimat omställning av lätta lastbilar med låga utsläpp av växthusgaser, här är det lite oklart vad regeringen menar i texten i propositionen talas med om låga utsläpp av växthusgaser men i tabellen i propositionen talas det om elektrifiering av lätta lastbilar. Vi får vänta och se när lagtexten för förslaget kommer vilka typer av lätta lastbilar som kan vara berättigade. Klart är att man avsätter 450 miljoner kronor för 2024 och avser att tillföra 550 resp. 660 miljoner kronor för 2025 och 2026.

Man kommer tillföra 250 miljoner för 2024 och lika mycket 2025 i skrotningspremie för fossildrivna bilar om man samtidigt köper en ny elbil. Reglerna för hur detta skall ske återkommer vi till när lagförslaget är presenterat.

Regeringen kommer fortsätta stödet genom Klimatklivet för ladd infrastruktur för privatpersoner samt bidrag för klimatinvesteringar för offentlig ladd infrastruktur. Dessa anslag väntas ökas fram till 2026.

För Er som väntar på sänkningarna av drivmedelspriset på mellan 5 och 9 kronor litern som utlovades i valrörelsen blir det fortsatt väntan. Det drivmedelspris vi har idag som är högre än på valdagen har redan koldioxid sänkningen inräknad i pumppriset. I budgeten talas det om en föreslagen sänkning av energi skatten med 75 öre per liter en sänkning av reduktionsplikten till 6% som införs från årsskiftet 2023/2024. Hur stor prissänkningen blir är svårt att sia om men det blir inte mycket särskilt för bensin som inte har någon reduktionsplikt att tala om. Troligen är det så att i de 75 ören som regeringen talar om som en sänkning ligger en stoppad index höjning.

Det ligger många förslag i budgeten för 2024 som vi inte vet de praktiska konsekvenserna av ännu så fortsätt följa Tjänstebilsfakta under hösten.