Regeringens beslutsvånda påverkar vagnparksägarna

Mer än fyra av fem av landets vagnparksägare påverkas av att regeringen inte fattat beslut i tre viktiga bilfrågor: Det finns inte någon statlig miljöbilsdefinition, förmånsvärdet för de klimatsmartaste tjänstebilarna kan höjas vid årsskiftet och många köpare av de klimatsmartaste bilarna blir blåsta på bonusen.

Det är i en enkät inför Stora Elbilsdagen 22 maj som Ynnor AB frågat landets vagnparksägare om bland annat hur de påverkas av regeringens beslutsvånda i tre bilrelaterade frågor.
- Intresset för elbilar är stort bland landets företag och stora vagnparksägare, och regeringens uttalade ambitioner pekar i samma riktning, konstaterar Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, men samtidigt kan man undra hur gärna regeringen vill ha en elektrifiering av vagnparken.
När den femåriga skattebefrielsen för miljöbilar togs bort för snart ett år försvann också den statliga miljöbilsdefinitionen, som bland annat styr myndigheters bilinköp. I Ynnors webbenkät med 56 vagnparksägare, med sammanlagt mer än 10 000 bilar, har 43 procent påverkats till viss eller stor del av att dessa riktlinjer saknas.
- Och då handlar det inte ens om myndigheter!, men många andra aktörer har också använt den statliga miljöbilsdefinitionen, säger Ronny Svensson.
- Om regeringen inte agerar snabbt är risken att både myndigheter och alla andra sätter sina egna inköpskriterier, där klimatmålet fossiloberoende fordonsflotta 2030 inte alltid står i centrum. Regeringen har ensam makten att styra upp denna situation, men inget händer. Svaret är det samma som för ett år sedan: Vi bereder frågan.

Enligt inkomstskattelagen får det beskattningsbara värdet på förmånsbilar sänkas till värdet för ”närmast jämförbara bil”. Definitionen av ”miljöbil” är här inte den samma som när det gäller myndigheters bilinköp.
För laddhybrider samt gas- och elbilar får sedan förmånsvärdet sänkas med ytterligare 10 000 kr om året. Detta är dock en tidsbegränsad subvention, som upphör till årsskiftet.
I Ynnors enkät uppger nästan hälften att höjda förmånsvärden med över 800 kr i månaden för elbilar och andra klimatbonusbilar skulle få stor påverkan på vagnparken.
- Här måste regeringen ge besked om fortsatta subventioner av förmånsbeskattade elbilar, konstaterar Ronny Svensson, eller kanske förknippar regeringen dessa för mycket med höginkomsttagare i storstädernas välbärgade kranskommuner, trots att det skulle hota klimatmålen?

Sedan 1 juli förra året får köpare av laddhybrider samt el- och gasbilar upp till 60 000 kr i klimatbilsbonus. Under de sex första månaderna får bilen dock inte byta ägare, omregistreras eller på annat sätt få ändrade uppgifter i Vägtrafikregistret. Då brinner bonusen inne.
Bonusen gäller inte bara personbilar utan också lätta lastbilar, där utbudet nu ökar snabbt. Det är vanligt att dessa byggs om efter leverans, exempelvis med olika sorters påbyggnader. I många fall måste de sedan omregistreras, och vips! så förlorar köparen bonusen på 60 000 kr. Även köpare av efterkonverterade gasbilar blir blåsta på bonusen, i det fallet 10 000 kr.
Detta har nästan hälften av de tillfrågade vagnparksägarna i Ynnors enkät påverkats av, till viss eller stor del.
- Även här hotas försäljningen av elbilar och i förlängningen klimatmålen, säger Ronny Svensson. Detta vet man om på regeringskansliet, och man är de enda som kan göra något åt det. Ändå händer ingenting.

Läs mer och anmäl dig till Stora Elbilsdagen 22 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera