Regeringen stoppar höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt.

Nivån för brytpunkten för statlig inkomstskatt är kopplad till inflationen (inflationen plus 2%) dock är nivån för brytpunkten ett regeringsbeslut.

Regeringen har beslutat att frångå den automatiska höjningen av brytpunkten för statlig inkomstskatt, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M) till TT.

– I valet mellan att göra ytterligare en historiskt stor uppräkning, och finansiera andra åtgärder – exempelvis för hushållen – väljer vi det senare, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

Gränsen för statlig inkomstskatt ligger i år på drygt 51 000 kronor i månaden.

Om brytpunkten automatiskt hade justerats upp enligt nuvarande regelverk hade gränsen legat på nära 57 000 kronor vid årsskiftet.