Regeringen släpar med direktivet till Transportstyrelsen om utbetalning av klimatbonus.

Detta direktiv behövs för att hantera de bilar som är beställda men ej levererade så att bonus skall kunna betalas ut.  Det är avsatt 5,95 miljarder kronor i budgeten för år 2023 i klimatbonus utbetalningar.  

Klimatbonusen försvann med en dags varsel den 8 november 2022. Regeringen skrev i ett pressmeddelande att den bil som köpts eller beställts senast detta datum ska för att få klimatbonus uppfylla de regler som gäller vid den tidpunkt när utbetalning ska ske, i praktiken innan den 15 juni 2023 skall bilen vara på ställd för första gången har ställts på i vägtrafikregistret för att komma med i 2023 årsbudget.

Nu är det mer än två månader sedan klimatbonus togs bort och ännu har inget regeringsbeslut kommit.

Regeringen menar att ett statligt marknadsintroduktionsstöd inte längre är motiverat eftersom de så kallade klimatbonusbilarna, bilar med låga eller inga utsläpp, i dag utgör ungefär hälften av nybilsförsäljningen.

Viktiga frågor som jag utgår kommer att finnas med är:

  • Kommer regeringen att tillföra mer medel än de 5,95 miljarderna om det visar sig att fler bilar är köpta än vad det är avsatt medel till?
  • Kommer bilar som leverans efter den 15 juni även att få bonus?

Dessa frågor får ett svar när regeringsbeslutet kommer.

Ynnor har varit i kontakt med Regeringskansliet om när beslutet kommer och de hoppas att beslutet kommer innan månadsskiftet.