Reduktionsplikten slår hårt mot HVO100

Sedan 1 juli tankas 20 procent mindre HVO än innan reduktionsplikten infördes. För minskningen står HVO100, som fick höjd skatt 1 juli. Den totala mängden biodrivmedel har dock minskat med knappt fyra procent.

Ebba Tamm, miljöexpert på branschorganisationen SPBI, kommer till Stora Tjänstebilsdagen i Stockholm den 6 december för att prata om bland annat effekterna av reduktionsplikten och hur inblandningen av biodrivmedel påverkar utsläppen av koldioxid och kväveoxid från olika drivmedel

När reduktionsplikten infördes 1 juli var syftet att säkerställa en viss inblandning av biodrivmedel som HVO och etanol. Istället har volymen biodrivmedel minskat jämfört med innan 1 juli. Från drygt 145 000 kubikmeter per månad till knappt 140 000 kubikmeter per månad, enligt statistik från SCB.
Biodiesel står för den allra största volymen biodrivmedel. Under perioden januari till juni var snittförbrukningen av biodiesel knapp 130 000 kubikmeter per månad. De två månaderna efter reduktionsplikten infördes 1 juli minskade snittförbrukningen till mindre än 120 000 kubikmeter per månad.
Under första halvåret i år var snittförbrukningen av den dominerande biodieseln HVO 104 890 kubikmeter per månad. Det inkluderar både den HVO som låginblandas i diesel och det rena HVO100. I juli och augusti har volymen HVO minskat med nästan 20 procent till i snitt 84 740 kubikmeter per månad.
Medan volymen av låginblandad HVO har ökat över tid, så beror de sjunkande HVO-siffrorna på ett kraftigt fall för ren HVO. Medan HVO100 stod för drygt 43 procent av den totala volymen tankad HVO innan 1 juli, har andelen minskat till 21 procent efter 1 juli.
Minskningen beror förmodligen på att när reduktionsplikten infördes togs samtidigt subventionerna av biodrivmedel bort. Priset på HVO100 höjdes med 70 öre och kostar i dagsläget 80 öre mer per liter än diesel.
Den största andelen biodiesel är HVO. Resten är FAME, som främst låginblandas i diesel. Den totala volymen FAME har ökat från knappt 25 000 kubikmeter per månad under årets sex första månader till i snitt drygt 35 000 kubikmeter i snitt för juli och augusti.
Under januari till juni uppgick den totala inblandningen av biodieslarna FAME och HVO till 19,3 procent. I juli och augusti hade andelen låginblandad biodiesel ökat till 20,1 procent.
I bensin är det främst biodrivmedlet etanol som låginblandas för att klara reduktionsplikten. Mellan januari och juni var andelen låginblandad etanol 4,8 procent, medan i juli och augusti var andelen i snitt 4,7 procent.
Etanol säljs även som E85. Under första halvåret var snittförbrukningen 4 800 kubikmeter E85 per månad. I juli och augusti hade det ökat till i snitt 8 150 kubikmeter per månad. Detta är dock inte enbart en effekt av reduktionsplikten, eftersom den genomsnittliga förbrukningen var drygt 7 200 kubikmeter i månaden redan under det andra kvartalet i år, innan reduktionsplikten infördes.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera