RDE ger hårdare krav på utsläpp av kväveoxider

Innan WLTP ens har kommit på plats, så är det dags för nästa utsläppstest, RDE, Real Driving Emissions. Det ska bland annat begränsa utsläppen av kväveoxider, som är en bidragande orsak till införandet av miljözoner.

RDE mäter utsläpp av reglerade emissioner. Det vill säga sådana avgaser som kväveoxider (NOx) och partiklar, där det finns ett regelverk som begränsar hur stora utsläppen får vara. Precis som WLTP, som mäter drivmedelsförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras RDE i flera steg, under några års tid fram till 2020.
En konsekvens av att utsläppskraven ändras successivt, är att det kommer finnas flera olika nivåer av den nuvarande Euro-klassen, 6, som började gälla 2014. De bilar som klarat detta grundläggande utsläppskrav, baserat på körcykeln NEDC, kallas också Euro 6b.
Nästa steg, Euro 6c, är ett utsläppstest som baseras på WLTP istället för på NEDC. Det började tillämpas samtidigt som WLTP, i september 2017, och de maximala godkända kväveoxidutsläppen för bensin och diesel ligger på 60 respektive 80 mg per km.
Nästa nivå är Euro 6d-temp, där temp står för temporär. Utsläppen mäts med det så kallade RDE-testet. Eftersom RDE-körning är faktisk körning på väg, så får RDE-utsläppen vara högre än WLTP-utsläppen under en övergångsperiod. För Euro 6d-temp är toleransen vid faktisk körning 110 procent högre än med WLTP. Det betyder att kväveoxidutsläppen från bensinbilen får vara 126 mg och 168 mg per km från dieselbilen.
Ett sätt att få ned utsläppen av kväveoxider från dieselbilar utan att drivmedelsförbrukningen samtidigt ökar för mycket är att tillsätta AdBlue. Något som har blivit nästan nödvändigt för att klara Euro 6d-temp och hårdare krav. Många tillverkare har haft AdBlue som standard i flera år, andra som Volvo, har däremot fått införa det i efterhand för att klara de hårda utsläppskraven.
Man kan säga att genomförandet av RDE ligger ett år efter WLTP. Det innebär att alla bilmodeller som typgodkänns från och med september 2018 ska klara Euro 6d-temp, och alla nya bilar från 1 september 2019.
Trots det klarar alla modeller som typgodkänts sedan september 2017 i praktiken kraven för Euro 6d-temp, plus en del andra modeller. En lista på dessa bilar sammanställs och uppdateras av den tyska bilistorganisationen ADAC.
Den 1 januari 2020 skärps utsläppskravet för kväveoxider ytterligare, då Euro 6d börjar gälla. Då sänks också den godkända avvikelsen till 50 procent, vilket betyder utsläpp på 90 respektive 120 mg per km för bensin- och dieselbilen.
Medan man i Sverige sagt att vid införande av det som kallas miljözon 2 ska alla Euro6-bilar godkännas, diskuterar man i Tyskland redan om även dieselbilar med sämre utsläppsvärden är Euro6d-temp ska kunna förbjudas i vissa områden.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera