Ratar elbil av miljöhänsyn snarare än räckviddsångest

Sex av tio bilister är oroliga för att batteritillverkningen inte är hållbar för miljön och anger det som ett tydligt hinder för att köpa elbil.
- Tidigare har oron för räckvidd och höga priser varit de viktigaste argumenten mot en övergång till eldrift, säger Gunnar Dackevall, som är initiativtagare till elbilsmässan eCarExpo.

Det är drygt 1 500 svenska bilister i åldern 20-65 år som har svarat på en enkät om sin inställning till elbilar och laddhybrider. Enkäten har gjorts på uppdrag av eCarExpo. Resultaten visar tydligt på en svängning i inställningen till köp av elbil.
På frågan ”Vad hindrar dig från att köpa en ren elbil idag?", svarar 57 procent att batteritillverkningen inte är hållbar för miljön. 47 procent anger elbilsbatteriernas livslängd som ett orosmoment. Begränsad räckvidd och höga priser är andra starka hinder.
- Den senaste tidens larmrapporter om föroreningar och dåliga arbetsförhållanden vid utvinning av de mineraler som behövs till batteriframställning har definitivt påverkat köparnas beslut, säger Gunnar Dackevall, grundare av eCarExpo, som drar slutsatsen att bilköparna behöver mer information för att bli övertygade om batteriernas hållbarhet innan elbilarna kan göra sitt genombrott på marknaden.
- Batteriet är elbilens kärna och hållbarhetsfrågorna har självklart kommit i fokus, inte minst sedan det har blivit klart att Sverige kommer att bli en viktig spelare när det gäller tillverkning av batterier, säger Gunnar Dackevall.
Nästa upplaga av elbilsmässan eCarExpo arrangeras i Göteborg den 29 november till 1 december. 2020 arrangeras eCarExpo dessutom i Stockholm, Köpenhamn och Oslo.
Undersökningen om inställningen till elbilar genomfördes av analysföretaget Mejsel den 7-14 september i år, på uppdrag av eCarExpo. De 1 503 svarande är jämnt fördelat mellan män och kvinnor över hela Sverige. Det framgår inte hur stor del av de tillfrågade som är positiva respektive negativa till köp av bil.