Räntechock uteblir

Det beskattningsbara värdet av bilförmån höjs för 2019. Höjningen blir dock marginell, efter att statslåneräntan för 2019 bara nätt och jämnt når över räntegolvet på 0,50 procent.

Det är den notering av statslåneräntan som gäller vid utgången av november månad året före beskattningsåret som ska användas vid beräkning av bilförmån. Idag har Riksgälden bestämt statslåneräntan till 0,51 procent.
Sedan ett par år finns ett golv på 0,50 procent som statslåneräntan inte får understiga vid beräkning av värdet av bilförmån. Detta golv har gällt för 2017 och 2018.
Det ränterelaterade beloppet beräknas till 75 procent av statslåneräntan multiplicerat med nybilspriset för bilmodellen.
Höjningen av räntan till 0,51 procent påverkar förmånsvärdet ytterst marginellt. För en bil med listpris 350 000 kr blir höjningen 26 kr per år jämfört med 2018.
Sedan tidigare är det klart att basbeloppet 2019 höjs med 1 000 kr till 46 500 kr. Det höjer värdet av alla bilförmåner med ca 300 kr per år, eller 25 kr i månaden.
Den totala höjningen blir alltså drygt 300 kr per år.
Ändringarna i värdena av parametrarna för att beräkna förmånsvärdet 2019 gäller alla förmånsbilar. Men de som registrerats från 1 juli 2018 omfattas av den ändrade beräkningen av bilförmån, som baseras på den nya bonus malus-skatten. För dessa bilar ser kalkylen lite annorlunda ut.

På Ynnors Tjänstebilsdagar blir du uppdaterad om alla förändringar inför 2019

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera