Punkter i den nya statsbudgeten som påverkar företagens transporter med bil.

Många delar i den nya budgeten var kända sedan tidigare. Vi visste tex att dieselpriset inte skulle sänkas med 10 kr per liter. Förutom den stora snackisen ”Borttagandet av bonusen” så kom det en del andra budgetnyheter som också påverkar företagens biltransporter.

Laddinfrastruktur

Ökade anslag på ladd infrastruktur främst till publik laddning på allmän plats, men även bidrag till utbyggnad av tankstationer för vätgas.

Laddning på arbetsplatsen

En tillfällig skattefrihet införs för laddning av anställdas elbilar på arbetsplatsen. Det kommande förslaget skall börja gälla from 1 juli 2023 och den skall gälla tom 30 juni 2026. Det innebär att om en anställd laddar sin egen eller sin förmånsbil på arbetsgivarens med arbetsgivarens ström, så blir det inte förmånspliktigt. Men det är fortfarande så att Arbetsgivaren har en kostnad på ca 190 kr plus moms att full ladda en genomsnittlig elbil kostar ca 190 kr plus moms.

Milersättningar

Det schablonbelopp som får dras av för resor med egen bil i tjänst och i näringsverksamhet höjs till 25 kr per mil. Avdraget för drivmedel vid tjänsteresor med förmånsbil höjs till 12 kr per mil med undantag för bilar som drivs helt på el som får ett schablon belopp på 9,50 kr per mil. Gäller från 1 januari 2023.

Tillfälligt sänkt energiskatt

Tillfällig sänkning av energiskatt under 3 år på diesel och bensin med 80 öre per liter skulle ge en sänkning av priset vid pumpen med 1 krona per liter enligt regeringen. Förslaget skall börja gälla from 1 januari 2023.

Kronan får regeringen fram genom att räkna in vad priset skulle ha blivit om skatterna på bensin och diesel hade räknats upp med inflationen, som i år har varit högre än på decennier. Samtidigt sänks själva energiskattesatsen med 34 öre litern på bensin.

Men regeringen har inte tänkt räkna upp energiskatten med inflationen. Den synliga sänkningen vid pump på nyårsdagen kan därmed snarare bli 40 öre litern, enligt regeringens egna beräkningar och med moms inräknad.