Privatbilsmarknaden bromsar ännu hårdare

Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 21 procent i mars jämfört med förra året. Det första kvartalet uppvisar en nedgång med 5,5 procent. Totalt registrerades 59 822 nya personbilar under första kvartalet, vilket är 18 procent lägre än snittet de senaste fem åren enligt färsk statistik från Mobility Sweden. Andelen elbilar för kvartalet uppgick till 31 procent vilket innebär att elektrifieringstakten har planat ut.

Marknaden för personbilar hålls uppe av företagen. Sju av tio personbilar registrerades på företagskunder under det första kvartalet. Tittar man enbart på elbilsförsäljningen så är det samma sak där det är företagen som köper elbilar tre av fyra elbilar såldes till företag. Trots företagens insats för elektrifieringen så är det bedrövlig läsning för elbilsvänner nyregistreringen av elbilar var 33,7 % lägre i Mars 2024 jämfört med mars 2023 och ner med 19,4% om man ser på första kvartalet 2023 och 2024.

Vi på Ynnor tror att nästa månad blir sämre än denna då många företag valde att registrera in bilar som var klara för leverans nu precis innan månadsskiftet till april för att inte gå miste om bonus för bilar enligt de nu saligen insomnade miljöbonus reglerna som försvann den 8 november 2022.

Laddhybrider verkar brutit den nedåtgående trenden och har faktiskt en ökning med 0,2% på månadsbasis och med 10,4 % på kvartalsbasis.

- Riksbankens signaler om kommande sänkningar av styrräntan har gett viss ökning av privatmarknadens intresse för elbilar i mars, men tillväxtkurvan är flackare än den behöver vara för att klara våra klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen bidrar till att elektrifieringen tar fart på privatmarknaden genom effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Källa : Mobility Sweden

Antalet lätta lastbilar uppgick till 4 112 i mars, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med samma månad i fjol.

Samma effekt som vi nämnde kring registreringen före 1 april  när det gäller personbilar gäller även för lättalastbilar vilket gör att Ynnor tror att det också kommer bidra till sämre försäljningssiffror de kommande månaderna.

Sammantaget landar nyregistreringarna det första kvartalet på en ökning med 16 procent mot föregående år.

Andelen elfordon bland lätta lastbilar uppgick till 28 procent i mars och till totalt 27 procent under kvartalet.