Prisbasbeloppet för 2023

Prisbasbeloppet har nu fastställts av regeringen till 52 500 kronor för år 2023, en höjning med 4 200 kr. Prisbasbeloppet används bland annat inom socialförsäkrings systemet och inom skattesystemet för beräkning av bilförmån.

 Höjningen av Prisbasbeloppet innebär en ökad förmånsbeskattning för alla förmånsbils innehavare med 1 218 kr per år.

För att räkna fram hela höjningen av förmånsvärdet för 2023 måste vi vänta till sista torsdagen i november då statslåneräntan sätts, f.n. är den 1,94 procent men väntas höjas ytterligare de närmaste månaderna. Eftersom statslåneräntan låg under 0,5 procent förra året så räknar vi med en höjning även på grund av ränteläget. Skulle dagens räntenivå mot förmodan ligga kvar till i slutet av november, så skulle en elbil som har ett skattemässigt pris på 400 000 kr få en total ökning av förmånsvärdet med ca 4 900 kr per år.