Presentation av vägledning för klimatsmart upphandling

Biogas Öst har arbetat fram en vägledning för klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporter, som presenteras på heldagsseminariet Klimatsmart vagnpark den 29 maj.

Upphandlingsvägledningen är gjord för att underlätta för myndigheter, kommuner och regioner att ställa om till fossilfria transporter. Vägledningen visar på lösningar och exempel på nytänkande som kan påskynda och underlätta transportsektorns omställning.
- Om Sverige ska nå målet om en fossiloberoende transportsektor till 2030 så måste offentliga aktörer gå före och nå dit långt innan dess, säger Beatrice Torgnyson Klemme, som är en av gästföreläsarna på Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart vagnpark i Stockholm den 29 maj, där vägledningen kommer att presenteras.
- De upphandlingskrav som generellt ställs idag leder till en alldeles för låg andel förnybart. Det är även vanligt att kraven leder till att olika förnybara alternativ ersätter varandra istället för att ersätta det fossila. Detta trots att vi vet att vi kommer att behöva en kraftig ökning av såväl andelen el och vätgas som biogas, etanol och biodiesel, fortsätter hon.
Beatrice Torgnyson Klemme är VD för samverkansorganisationen Biogas Öst med BioDriv Öst, som tagit initiativ till den nya vägledningen, som Fossilfritt Sverige har ställt sig bakom.
- Nu hoppas vi även på en ny miljöbilsdefinition som endast omfattar de bilar som kommer att få ekonomiskt stöd i det nya bonus malus-systemet, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Vägledningen, som lanserades under de nationella Miljömålsdagarna i Uppsala den 15 maj, vänder sig till upphandlare, verksamhetsansvariga och miljöansvariga samt de politiker som styr myndigheter, kommuner, landsting och regioner.

Läs mer och anmäl dig till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart Vagnpark i Stockholm den 29 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera