Personbilars kväveoxidutsläpp ökar kraftigt

Utsläppen av kväveoxider, NOx, från dieselbilar har ökat kraftigt de senaste åren. 2017 minskade personbilars totala utsläpp för första sedan 2011, men trots hårdare utsläppskrav fortsätter utsläppen från dieselbilar att öka.

2017 var Sveriges kväveoxidutsläpp cirka 124 000 ton, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år. De största källorna till kväveoxidutsläpp är inrikes transporter, industrin och arbetsmaskiner.
De totala utsläppen av kväveoxider har minskat med 56 procent sedan 1990. Huvudorsaken är att utsläppen från inrikes transporter minskat med drygt två tredjedelar. Utsläppen av kväveoxider från inrikes transporter motsvarar cirka 40 procent av de totala utsläppen.
Den största delen, nästan 90 procent, av utsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Personbilar och tunga lastbilar står för 54 respektive 24 procent vardera av vägtrafikens NOx-utsläpp. Under 2017 var utsläppen från personbilar 23 000 ton och från tunga lastbilar 10 000 ton.
Jämfört med 1990 har personbilars utsläpp minskat med 69 procent, men sedan 2011 har de ökat med 25 procent. Det beror på att antalet dieselbilar ökat kraftigt. Sedan 2007 har utsläppen av kväveoxider från dieselbilar tredubblats.
Trots kraftigt ökande utsläpp från dieselbilar, minskar transportsektorns totala utsläpp. Bensinbilars kväveoxidutsläpp har minskat med 95 procent sedan 1990, och mellan 2016 och 2017 var minskningen tolv procent. Minskningen beror framför allt på katalytisk avgasrening samt på att användningen av bensin minskat sedan början av 2000-talet.
Trots att bensin- och dieselbilar står för ungefär lika stora andelar av resorna, räknat i körda kilometer, är utsläppen från dieselbilar nästan fem gånger högre än utsläppen från bensinbilar. Medan bensinförbrukningen har minskat sedan 2002, har förbrukningen av diesel ökat fyra gånger under samma period.

Uppgifterna är hämtade från Naturvårdsverkets data för utsläpp av luftföroreningar 1990-2017.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera