Påställning innan ägarbyte kan kosta klimatbonusen

Köpare av klimatbonusbilar riskerar att förlora hela bonusen, upp till 60 000 kr, om bilen ställts på av säljaren innan ägarbytet. Det rör sig hittills om ett 80-tal fall.
- Samtliga ägarbyten är från företag till slutkund. Så vitt jag har förstått rör det sig till stor del om leasingbolag, säger Jonny Geidne, kvalificerad utredare på Transportstyrelsen.

Bonus malus-systemet, som började gälla den 1 juli, innebär bland annat att köpare av nya laddbilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer kan få en bonus på upp till 60 000 kr. Gasbilar kan ge köparen 10 000 kr i bonus.
Men, för att få bonusen måste ett antal kriterier vara uppfyllda. Bland annat får bilen dels inte ha varit påställd tidigare, dels ska den inte ha bytt ägare under de sex första månaderna. Denna tidsperiod beräknas från den registrerade bilen ställdes på.
Det betyder alltså att bilen inte får ställas på förrän efter bilsäljaren har skrivit över ägandet på köparen. Annars räknas köpet som ett ägarbyte och bonusen kan inte betalas ut.
Sedan bonus malus-systemet infördes för knappt två månader sedan har Transportstyrelsen upptäckt ett 80-tal fall, där bilen ställts på först efter ägarbytet.
- Det är troligt att det rör sig om kunskapsbrist, att man helt enkelt inte tagit reda på vilka regler som gäller, säger Jan-Olov Öhrn, direktör för Fordonsinformation på Transportstyrelsen, som nu tagit kontakt med bilhandelns branschorganisationer för att få hjälp att sprida kunskapen om att bilhandlarna inte ska ställa på bilarna innan ägarbytet.
Ett undantag är om ägarbytet sker mellan filialer inom samma organisation eller koncern, exempelvis från en generalagent till ett leasingbolag som är kopplat till denna.
- Inte heller ägarbyten mellan generalagent och bilhandlare räknas som ägarbyte i detta sammanhang, konstaterar Jonny Geidne, kvalificerad utredare på Transportstyrelsen.
Även köpare av bilar där de tekniska förutsättningarna ändras kan bli snuvade på bonusen. Det gäller exempelvis trimning eller efterkonvertering till alternativt drivmedel. Men också på- och ombyggnader av lätta lastbilar, ändringar av vikt, mått och miljöuppgifter eller andra tekniska data som inte ingår i typgodkännandet. I princip kan det räcka att byta däckdimensioner för att bilen behöver ombesiktas.
- Av vad vi fått fram tycks det röra sig om endast ett fåtal bilar, säger Jonny Geidne om de bilar som kan bli diskvalificerade från klimatbonus på grund av ändrade tekniska förutsättningar.

Läs även Dessa bilar är diskade från klimatbonusen

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera