Påskynda elektrifieringen av personbilsflottan

En snabb elektrifiering av personbilarna är en grundförutsättning för att nå målet att vägtrafikens utsläpp av växthusgaser ha minskat med 70 procent till 2030. Det konstateras i en debattartikel som publicerats i Göteborgs-Posten och undertecknats av bland annat Eways och Volvo, som ställer ut på Stora Elbilsdagen 22 maj.

I debattartikeln konstateras att de flesta bilmärken snart kommer att erbjuda elbilar, och att inom kort kommer elbilar som går cirka 40 mil på en laddning att kosta lika mycket som en ny dieselbil i samma storleksklass.
För att påskynda en elektrifiering av personbilsflottan framförs i debattartikeln, som tillkommit inom ramen för Fossilfritt Sverige, sex krav till regeringen.
1. Mål för försäljningen av laddbara bilar. Efter år av ryckighet och dubbla budskap när det gäller både etanol- och dieselbilar finns ett stort behov av tydliga och förutsägbara spelregler. Därför bör regeringen, på liknande sätt som man gjort med vindkraften, fastställa en planeringsram för andelen sålda laddbara bilar i Sverige. Då vågar både konsumenter och producenter investera.
2. Ansvar för laddinfrastruktur. Energimyndigheten bör få det övergripande ansvaret för att garantera att det finns goda förutsättningar för att använda laddbara bilar i hela landet. I dag investeras det i laddstationer på många håll men ingen har det övergripande ansvaret för att man i de vita fläckarna på kartan också får möjlighet till snabbladdning.
3. Kommunerna behöver öka antalet laddstationer. Kommunen har en viktig roll i att möjliggöra för kommuninvånarna att välja laddbara bilar. Investeringen i laddplatser bör ske på kommersiella grunder, men för att minska risken för investerarna är det viktigt att kommunen visar på och förbereder områden och platser som rekommenderas så att tillståndsgivningen också går mycket fortare.
4. Laddinfrastrukturen bör inkluderas tidigt i samhällsplaneringen. För att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med laddinfrastruktur – inte minst för den tunga trafiken – måste denna inkluderas så tidigt som möjligt i kommunal och regional samhällsplanering. Detta inte minst för att elnäten ska ha en möjlighet att anpassa sig till de ökande effektbehov som viss laddinfrastruktur kan komma att kräva.
5. Inför ett laddrotsystem. Klimatklivet har varit mycket betydelsefullt för att få till den snabba utbyggnaden av laddstationer i Sverige. Totalt har 30 000 laddpunkter byggts i Sverige med stöd av klimatklivet. För att snabba på handläggningen och minska risken för de som ansöker om bidrag bör de som bygger laddstationer få 30 procent av investeringen garanterad i förväg.
6. Ta bort laghinder för samfälligheter. Husägare som äger garage och parkeringsplatser gemensamt som en samfällighet får i dag inte differentiera avgifterna beroende på om man ska ladda en elbil eller inte. Samfällighetslagen bör ändras snarast så att detta märkliga hinder för användning av laddbara bilar undanröjs.
Debattartikeln är undertecknad Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige, Patrik Andersson, t f vd, GARO AB, Mattias Bergman, vd, Bil Sweden, Kristian Elvefors, vd, Volvo Car Sverige, Johanna Lakso, vd, Power Circle, Sten Forsberg, chef Volkswagen Sverige, Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-Mobility Norden, Johan Lindehag, vd, Ellevio och Niclas Sahlgren, vd, Eways.

Läs mer och anmäl dig till Stora Elbilsdagen 22 maj

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera