Palmolja inte skattefritt biobränsle

Riksdagen har beslutat att drivmedel från palmoljeproduktion inte ska betraktas som hållbara och därmed inte blir skattebefriade. Det kan påverka tillgången till HVO, som idag är det mest tankade biodrivmedlet.

Med riksdagens beslut om ändringar i lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, är palmolja i biodiesel inte skattebefriat från den 1 juli 2018. Ändringen är en anpassning till EU-direktiv om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och främjande av användningen av energi från förnybara energikällor.
Regeringsbeslutet innebär att PFAD, som av tillverkarna betraktas som en restprodukt vid tillverkning av palmolja, inte längre får någon skatterabatt som biodrivmedel. Det svenska statsstödet till PFAD uppgick till ca 1,5 miljarder kronor 2016 och under 2017 har försäljningen ökat ytterligare.
Riksdagen var generellt överens om lagändringen i debatten uttryckte centerpartisten Rickard Nordin ändå kritik mot lagändringen:
- Det här gynnar fossil- och oljelobbyn, sa han och hävdade att det blir brist på biodrivmedel när biprodukterna från palmoljeindustrin försvinner.
Allianspartierna har tidigare varit kritiska till förslaget och ville skjuta upp omklassificeringen till 2019. Istället åtföljs riksdagsbeslutet av en uppmaning till regeringen att utreda konsekvenserna av beslutet och att verka för långsiktiga villkor för biodrivmedel framöver.
Ändringarna i lagen träder i kraft den 1 januari 2018 för att anpassa sig till förordningen som börjar gälla från den 1 juli då förändringarna börjar gälla i praktiken.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera