Osäkerhet kring det nya marknadsstödet för lätta lastbilar.

I september 2023 i samband med budgeten för 2024 så sa regeringen att man skulle göra en miljösatsning för att underlätta teknikskiftet till elektrifiering. Detta var en satsning som skulle göras under 2 år med avtrappning och börja gälla from 15 januari 2024. Intentionen i förslaget var att man till skillnad från Bonus-Malus systemet skulle skicka in en ansökan om bidrag för att efter man fått ett positivt svar införskaffa densamma. På Tjänstebilsfakta så skrev vi om detta den 6 september förra året Vi har till dags dato inte sett något regeringsbeslut i denna fråga och det är först på torsdag som regeringen beslutar i frågan om det ens kommer upp på dagordningen. Hoppas det hinner komma ett beslut innan hela förslaget fasas ut.