Orsak till olycka får betala för skadorna

Försäkringsbolaget, som betalat ut ersättning för en trafikolycka, ansåg att bilföraren varit så vårdslös att han orsakat olyckan. Därför stämde försäkringsbolaget mannen i tingsrätten, som friade. Domen överklagades dock till hovrätten.

Förutom föraren fanns tre passagerare i bilen, en Subaru Impreza, som tillhörde en av passagerarnas föräldrar. På den aktuella vägen var hastighetsbegränsningen 90 km i timmen. När olyckan inträffade kördes bilen i upp mot 186 km i timmen.
Efter att ha betalat ut ersättning på 204 000 kronor för person- och sakskada efter olyckan, stämde försäkringsbolaget föraren vid tingsrätten. Man ansåg att han hade orsakat olyckan genom grov vårdslöshet och att han därför var skyldig att ersätta försäkringsbolagets kostnader.
Tingsrätten ansåg dock att, förutom den höga hastigheten, fanns inte några andra omständigheter som kunde visa att mannens körning varit vårdslös.
Försäkringsbolaget överklagade tingsrättens friande dom till hovrätten, som anser det vara bevisat att mannen kört åtminstone mycket nära 186 kilometer i timmen. Via vittnen som befann sig på platsen är det också bevisat, enligt hovrätten, att det var både dimmigt och mörkt när olyckan inträffade. Hovrätten konstaterar också att mannen aldrig tidigare hade kört den aktuella bilmodellen.
Hovrätten anser därför att mannens körning varit hänsynslös och nonchalant och medfört en avsevärd risk för allvarliga skador om en olycka skulle inträffa.
För att möta försäkringsbolagets krav på att mannen ska dömas för grov vårdslöshet krävs, enligt hovrätten, ett ”agerande av mycket allvarligt slag”.
I sin dom skriver hovrätten att vid en samlad bedömning av omständigheterna i målet att försäkringsbolaget visat att det varit fråga om ett hänsynslöst och nonchalant agerande som har medfört en avsevärd risk för skada på person och egendom. Förarens handlande har således varit grovt vårdslöst.
Hovrätten river alltså upp tingsrättens dom och dömer mannen att betala 204 000 kronor i skadestånd och försäkringsbolagets rättegångskostnader på 107 000 kronor.

Källa: Dagensjuridik.se

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera