Omregistrerade bonusbilar kan ge ägare bonus

Regeringen har beslutat att köpare av klimatbonusbilar som omregistreras kan få bonus på upp till 60 000 kr. Dessutom står det nu klart att utsläppsgränsen för bonus höjs från 60 till 70 gram vid årsskiftet.

Regeringens ändring i förordningen om klimatbonusbilar gäller bilar som varit kvalificerade för bonus men där specifikationen ändrats så att de måste genomgå en ny registreringsbesiktning. Därmed har de också tappat möjligheten till klimatbilsbonus.
Det kan exempelvis gälla elbilar där med eftermonterad inredning, laddhybrider som anpassats till personer med funktionsnedsättning eller fabriksnya bensinbilar som konverteras till gasdrift av tillverkaren.
Såväl möjligheten till klimatbilsbonus som den nu beslutade ändringen gäller såväl personbilar som lätta lastbilar och lätta bussar. Maxbeloppet för bonusen är 60 000 kr, som ges till köpare av elbilar, och det minst beloppet, 10 000 kr, ges till gasbilsköpare. Den som köper laddhybrid som släpper ut 70 gram koldioxid per km får efter årsskiftet 10 000 kr. Därefter ökar bonusens storlek, beroende bilens koldioxidutsläpp, med 714 kr per gram.
Höjningen av koldioxidgränsen från 60 till 70 gram per km och ändringen av beloppet från 833 till 714 kr per gram finns också med i regeringens uppdatering av förordningen. Ändringen är en konsekvens av att från årsskiftet ska bilar beskattas efter utsläppsvärdet i det hårdare WLTP-testet.