Om Tjänstebilsguiden

Tjänstebilsguiden produceras av Ynnor AB och distribueras till över 10 000 beslutsfattare och inköpare på företag över hela landet.

Tjänstebilsguiden är landets mest kompletta guide till de viktigaste aktörerna på den svenska tjänstebilsmarknaden. Bilimportörer/generalagenter, leasing-, hanterings- och finansbolag samt övriga aktörer på marknaden för företagsbilar presenteras med företagsfakta och kontaktuppgifter.

Sedan 1999 har Tjänstebilsguiden distribuerats årligen i tryckt form och under menyn Leverantörer hittar du digital kontaktinformation till leverantörerna.