Nytt varumärke för ALD och LeasePlan.

Som vi tidigare berättat så har ALD och Leaseplan gått ihop genom att ALD köpt LeasePlan. Den nya konstellationen lanseras nu under varumärket ayvens inom den franska koncernen Societe Generale group. Det nya varumärket kommer bli världsledande inom billeasing och nummer ett i 29 länder med en flotta på 3,4 miljoner fordon.

Det nya varumärket ser ljust på framtiden då de anser att mobilitetssektorn upplever kraftig tillväxt, drivet av tre stora trender.

Först, övergår fler från att äga till att använda bilar, vilket förväntas öka användningsmarknaden i Europa från 4,9 miljoner fordon 2021 till 9,5 miljoner fordon 2030.

Elbilar blir också alltmer populära, med cirka 70% av nya personbilar och lätta nyttofordon som förväntas vara elektriska i Europa 2030.

Slutligen, ökar digitaliseringen, nya ekosystem uppstår och konkurrensen utvecklas, vilket skapar nya tillväxtmöjligheter.

De förväntar sig att deras tillgångar kommer att växa starkt med en årlig tillväxt på +6% mellan 2023 och 2026, drivet av högvärdesfordon och en tillväxtstrategi som uppfyller lönsamhetsmålen.

Effektiv integration av LeasePlan är kritisk för framgång, och de har satt upp ambitiösa mål för att uppnå 440 miljoner euro i årliga synergier till 2026. De förväntar sig att en betydande del av dessa synergier kommer från prisförbättringar och kostnadskontroll.

Frågan är vad Fleetkunden har att vänta. Begrepp som ökad tillväxt på grund av ”högvärdesfordon” betyder högre leasingavgift på grund av dyrare bilar ”synergier från prisförbättringar” brukar betyda prisökning. Dessa faktorer brukar hamnar på företagens reseräkningar i form av ökade kostnader