Nytt Prisbasbelopp för 2024

I mitten av juli kom beskedet att SCB har fastställt det nya prisbasbeloppet för 2024.

Det blir en ökning till 57 300 kr från 52 500 kr, en ökning med 4 800 kr. Den kraftiga ökningen kan vi till stor del tacka inflationen för.

Prisbasbeloppet påverkar bilförmånen eftersom det ingår som en del i uträkningen av värdet på bilförmånen i form av prisbasbelopps delen, dvs 29% av 1 prisbasbelopp skall läggas till övriga komponenter. Det innebär att Prisbasbelopps delen kommer öka med 1 392 kr på helåret.  Nu får vi vänta tills den 30 november för att få reda på hur räntedelen av uträkningen kommer bli. Statslåneräntan 30 november 2022 fastställdes till 1,94% och senaste veckonoteringen är 2,51% så vi kommer troligen se höjnings påverkan även där.

Men det finns också faktorer som gör att föraren kan få en lägre kostnad för sin förmånsbil. Detta gäller för de förare som har en månadsinkomst under eller kring skiktgränsen för statlig inkomst skatt.

Skiktgränsen räknas upp varje år med konsumentprisindex (KPI) plus 2 procentenheter. Denna skiktgräns fastställs genom regeringsbeslut.

Dagens skiktgräns ligger på 51 158 kr. Med dagens inflationstakt skulle skiktgränsen hamna på 57 000 kr för 2024, men en försiktig bedömning utifrån Riksbankens inflationsprognos så hamnar den mellan 55 000 och 57 000 kr i månadsinkomst innan man börjar betala statlig skatt.

Det betyder att värdet för av hela eller delar av bilförmånen inte beskattas med statlig inkomst skatt utan bara den kommunala skattesatsen kring 30%.