Nytt förslag om beskattning på förmånsbilar riskerar slå fel

I det remissvar som Ynnor skickat in till Finansdepartementet den 26 januari menar man att utredningen bygger på felaktiga grunder och därför riskerar att slå fel. Ynnors förslag är en beskattning som gör det billigare för den som använder förmånsbilen som ett arbetsredskap samtidigt som den som har det som en ren löneförmån får betala mer.

Företagsbilar och förmånsbilar används över hela landet, men utgår man från var bilarna är registrerade får man lätt en bild av att de flesta företagsbilarna finns i storstäderna. Bilarna registeras nämligen på bolagsnummer och eftersom de flesta stora bolag har sitt säte i någon av våra storstadsregioner ser det ut som att det är där många förmånsbilar används. Utgår man istället från Skatteverkets uppgifter om vilka som har bilförmån och var dessa personer har sin hemvist blir bilden en annan. Dessa personer står för 4 av 5 förmånsbilar i Sverige.

Motsägelsefull beskattning drabbar landsbygd, mindre orter och låginkomsttagare

Tvärtemot en vanlig uppfattningen har många förare för stor bilförmån i förhållande till det privata behovet. Utgår man från siffror på redovisad bränsleförmån kör 65 procent av förarna under 1000 mil per år privat. Samtidigt är antalet tjänstebilar högst i inkomstspannen upp till 500 000 kr/år.

– Den nya beskattningsmodellen riskerar i allra högsta grad att slå mot de som faktiskt behöver tjänstebilen som arbetsredskap – inte den som har en arbetsplats i innerstan, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilsföretaget Ynnor. Samtidigt har riktigt dyra bilar har blivit billigare att ha som förmånsbilar. Jag förstår att man vill att kollektivtrafiken ska vara ett alternativ, men det nya förslaget slår hårdare utanför storstäder, menar Ronny.

Nedsättning av förmånsvärdet föreslås ske i två steg

På Ynnor tycker man att det krävs en annan långsiktighet från lagstiftarens sida. Sedan 2018 har skattereglerna varit i ständig förändring – vilket är en ansträngning för företagen som ska anpassa sig, samtidigt som bilbranschen i sig har långa ledtider. På Ynnor ser man en risk för att det nya förslaget påverkar tillgången till t.ex. elbilar på andrahandsmarknaden, eftersom dessa i första hand köps in av företag, något som nu kan försvinna av kostnadsskäl.

På Ynnor föreslår man istället en nedsättning av förmånsvärdet i två steg:

- 25 % nedsättning för den som kör mer än 1500 mil i tjänsten per år, och

- 50 % nedsättning för den som kör mer än 3000 mil i tjänsten per år.

– På så sätt straffar man inte de som använder förmånsbilen främst som ett arbetsredskap, samtidigt som det blir dyrare för den som har det som en ren löneförmån, menar Ronny Svensson.

Samtidigt tycker man att de nya reglerna inte bör genomföras förrän tidigast 1 januari 2022. Detta för att företagen ska få en rimlig chans att ställa om sin verksamhet.