tjänstebilsfakta Blogg

laddbara bilar

Export av laddbara bilar

Exporten av begagnande laddhybrider har under de senaste åren ökat påtagligt, och 2019 var inget undantag. Under året exporterades 5 789...

tjänstebilsguiden 2020

Tjänstebilsguiden 2020

Årets Tjänstebilsguide är nu på väg i tryckt form till 10.000 fleetmanagers och andra i tjänstebilsvärlden. Du kan nu läsa...

utsläpp av koldioxid

Minskade utsläpp 2019

Under 2019 minskade utsläppen av koldioxid från vägtrafiken med 2 procent. Bakom minskningen ligger ökad användning av biodrivmedel och mer...

Riksrevisionen

Riksrevisionen har grundläggande fel

Ronny Svensson, vd på Ynnor AB, underkänner Riksrevisionens rapport ”Statliga åtgärder för fler miljöbilar” (RiR 2020:1) som ett hastverk utan...