tjänstebilsfakta Blogg


Finland har infört WLTP

Sedan den 1 september i år beskattas nyregistrerade personbilar i Finland enligt WLTP-utsläppet, där sådant har uppmätts. Registreringsskatten, som tas...


Beslut om miljözoner

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 1 januari 2020 ska kunna införa två nya miljözoner för personbilar, lätta...