Tjänstebilsfakta


Basbeloppet höjs 2018

Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor, vilket är en höjning med 700 kronor jämfört med 2017....


Trendbrott för privatleasing

Antalet privatleasade bilar ökade första halvåret i år. Trots det minskade privatleasingens andel av den totala nybilsmarknaden. Efter flera års...