Tjänstebilsfakta


Höga utsläpp spär på kritik mot EU

Dieselbilar överskrider utsläppsgränserna av kväveoxider med cirka fem gånger. Det visar preliminära resultat från en europeisk studie över dieselbilars utsläpp...