Tjänstebilsfakta


Elbilsexemplet Norge

Var tredje ny bil i Norge är en elbil. Men att beskatta dem fullt ut hade tvärstoppat försäljningen, tror en...


Volvo stryper gasen

Volvo begränsar topphastigheten i alla sina bilar till 180 kilometer i timmen från och med 2020. Åtgärden är en del...


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits minskade. 2018 efterlystes 7 925...