tjänstebilsfakta Blogg


Elbilsexemplet Norge

Var tredje ny bil i Norge är en elbil. Men att beskatta dem fullt ut...


Volvo stryper gasen

Volvo begränsar topphastigheten i alla sina bilar till 180 kilometer i timmen från och med...


Färre stulna personbilar

2018 minskade antalet efterlysta personbilar med fyra procent. Även andelen efterlysta bilar som inte återfunnits...